پرسش های متن

1- قسمت های اصلی دستگاه عصبی را نام برده و بگویید هر کدام در کجا قرار دارد .
1- مغز در داخل سر
2- نخاع در داخل ستون مهره ها
2- چند مورد از کار های مغز را در بدن بنویسید ؟
هرچه که یاد میگیرد و هرچه که به خاطر می سپارید توسط مغز شما انجام می شود علاوه بر آن مغز به اندام های
دیگر دستور می دهد که کار خود را به اندازه و به موقع انجام دهند .
3- عصب چیست ؟
رشته های زیادی مانند رگ های خونی به مغز و نخاع متصل شده اند به این رشته ها عصب گفته می شود
4- تفاوت مهم سلول های عصبی با سایر سلول ها چیست ؟
بیشترسلول ها گرد و کروی هستند اما سلول های عصبی نازک و دراز هستند .
5- چه خصوصیتی سلول های عصبی را برای کاری که بر عهده دارند مناسب می کند ؟
داشتن رشته های نازک در دوسر خود و همچنین باریک و بلند بودن این سلول ها باعث می شود تا پیام های عصبی را سریعتر منتقل کنند .
6- بیشتر اطلاعاتی که ما از دنیای اطراف خود به دست می آوریم ازچه راهی است ؟
از راه بینایی
7- چگونه نور،رنگ و شکل اشیا را می توانیم تشخیص دهیم ؟
در داخل پرده ی درونی چشم ،سلول های عصبی ویژه ای وجود دارد که در مقابل نور حساس اند .پیامی که این سلول ها
به مخ می فرستند ، باعث می شود که نور ، رنگ و شکل اشیا را تشخیص دهیم ؟
8- چشم ما چه زمانی خوب می بیند ؟
چشم ما زمانی خوب می بیند که تصویر ، روی پرده ی حساس آن تشکیل شود .
9- نزدیک بینی و دوربینی را توضیح دهید ؟
در بعضی افراد ، تصویر اجسام به طور کاملاً واضح روی پرده ی حساس چشم تشکیل نمی شود . اگر این افراد فقط اجسام
نزدیک را خوب ببینند به آنها نزدیک بین گفته می شود و اگر این افراد فقط اجسام دور را خوب ببینند به آن ها دوربین گفته می شود .
10- استفاده از عینک های مخصوص چگونه به افراد نزدیک بین و دروبین کمک می کند ؟
این عینک های مخصوص باعث می شود که محل تصویر کاملاً روی پرده ی حساس پشت چشم قرار بگیرد .
11- بیشتر نزدیک بینی ها و دوربینی ها ......... هستند
ارثی
12- بیشتر عیب های بینایی ....1.... و ......2......ایجاد می شوند .
1- به تدریج
2- بسیار آرام
13- علامت نزدیک بینی و دوربینی در دانش آموزان چیست ؟
1- بعضی برای اینکه بهتر ببینند پلک هایشان را نیمه بسته نگه می دارند
2- برخی سر خود را بیش از حد به کتاب نزدیک می کنند
14- چه چیز باعث تغییر اندازه ی مردمک چشم می شود ؟
میزان روشنایی محیط به طوری که مردمک چشم در جای پر نور تنگ می شود و در جای تاریک و کم نور گشاد می شود .
15- نکات مهم در مراقبت از چشم ها چیست ؟
1- در هنگام کار و مطالعه از نور بسیار زیاد و بسیار کم پرهیز کند .
2- در روز های تابستان که نور خورشید شدید است و یا روز های برفی زمستان از عینک آفتابی استفاده کنید
3- هنگام کارکردن با وسایل یا موادی که برای چشم خطر دارند ، عینک ایمنی بزنید
4- اگر گرد و خاک یا چیزی وارد چشم شما شد ، پلک ها را با دست نمالید؛ از یک بزرگتر کمک بخواهید .
16 – داشتن گوش ها سالم برای ......1..... و ....2..... لازم است
1- یادگیری بهتر
2- ایمنی
17- چگونه می شنویم ؟
هرچیزی که صدا ایجاد کند باعث لرزش هوا می شود این لرزش در همه ی اطراف پخش می شود و قسمتی از آن به
گوش شما می رسد و به پرده گوش برخورد می کندوباعث لرزش پرده ی گوش می شود ارزش پرده ی گوش به قسمت
حلزونی مانند که در داخل سر قرار دارد می رسد ، دراین قسمت رشته های عصبی ویژه ای وجود دارد که به مخ می روند و
پیام شنوایی را به آن می رسانند
18- سنگینی گوش چیست ؟
بعضی از افراد ، قسمتی از صدا ها را نمی شنوند؛در این حال گفته می شود که گوش آن ها سنگین است
19- یکی از علّت ها سنگینی گوش چه می تواند باشد ؟
گاهی علّت سنگینی گوش این است که مواد ترشحی درون سوراخ گوش روی پرده ی انتهایی آن جمع شده اند .
20 – صدا چگونه می تواند به گوش آسیب برساند ؟
1- اگر صدای بسیار بلند مانند انفجار در نزدیکی گوش ایجاد شود ممکن است پرده ی آن را پاره کند
2- بعضی از صدا های معمولی امّا همیشگی به گوش آسیب می رسانند . مانند صدایی که ماشین آلات پرسرو صدایی که کارگران با آن ها کار می کنند
21- برای مراقبت از گوش به چه نکاتی باید توجه کرد ؟
1- گوش ها را تمیز کنید
2- هرگز چیز نوک تیزی مانند سوزن و چوب کبریت را وارد گوش نکنید
3- هرگز در گوش کسی داد نزنید ؛با این کار ممکن است پرده ی گوش او پاره شود
4- هرگز با دست کتاب یا چیز دیگری به گوش کسی ضربه نزنید
22- کدام اندام ها از نظر احساس بو مزه مانند هم عمل می کنند ؟
زبان و بینی
23- کدام قسمت زبان و بینی بو و مزه را حس می کند ؟
در هر دو اندام انتهای رشته های عصبی نسبت به مولکول های مواد بودار و مزه دار حساس است .
24- چگونه بوی چیزی را حس می کنیم ؟
برای این که بوی چیزی حس شود باید مولکول های آن همراه هوابه بالای بینی برسد .
25- چگونه مزه ی یک خوراکی را حس می کنید؟
برای فمهیدن مزه یک خوراکی باید مولکول های آن در آب دهان حل شود به همین علت مزه خوراکی را که
با قاشق وارد دهان می کنید می فهمید امّا خود قاشق مزه ندارد
26- هر قسمت از زبان بیشتر چه مزه ای را حس می کند ؟
مزه شیرین بیشتردر جلوی زبان حس می شود
مزه تلخی بیشتر در ته زبان حس می شود
مزه ی شوری و ترشی بیشتر در طرفین زبان حس می شوند
27 – پوست بدن چه چیز هایی را حس می کند
گرمی ، سردی ، زبری ، نرمی ، فشار و درد
28 – پوست .......... فراوانی دارد که هر یک کار ویژه ای انجام می دهند
رشته های عصبی