درک و دریافت


1- چرا کتاب خود را پیام رسان پیامبران بزرگ معرفی کرده است ؟
زیرا پیام پیامبران بزرگ در کتاب های نوشته شده است و بعد از پیامبران مردم با خواندن کتاب های پیامبران
به پیام پیامبران می توانند دسترسی داشته باشند
.
2- چرا کتاب را باید دوست بداریم ؟
چون کتاب ها چیز های زیادی می دانند که ما با خواندن آن مطالب می توانیم آن ها را یاد بگیریم بنابر این
باید کتاب ها را دوست داشته با شیم و سعی کنیم همواره با کتاب همراه باشیم مانند دو رفیق .

3- چرا کتاب می گویید (( من هر رزو به دنیا می آیم ))؟
زیرا هر روز تعداد زیادی کتاب جدید با موضوهای جدید چاپ می شود که مانند به دنیا آمدن برای کتاب است .
واژه آموزی
نکته ها
گفت و شنود .
1- سرگذشت یک میز را از زبان خودش بیان کنید
من یک میز چوبی هستم . در ابتدا من یک درخت بودم که مرا از جنگل بریدند . روزی که مرا می بریدند بسیار ناراحت بودم . چون فکر می کردم مرا خواهند سوزاند . اما اکنون بسیار خوشحالم چون به میزی تبدیل شده ام که هر روز معلم پشت من می نشیند و به دانش آموزان مطالب مفید می آموزد . فکر می کنم من به بهترین وسیله ی دنیا تبدیل شده ام ....
فعالیت های ویژه1- در سال گذشته با شناسنامه کتاب آشنا شدید .بگویید شناسنامه ی هر کتاب شامل چه چیز هایی است .
نام کتاب – نا م نویسنده یا مترجم – نام انتشارات – شمارگان – نوبت چاپ – قیمت – شابک و ...
معنی واژه ها

قعر = عمق چیزی – انتها – ته چیزی / غلغله = سر و صدای زیاد حاصل از شلوغی / تکا پو = جست و جو کردن /
تقلّا = تلاش – کوشش / ازدحام = شلوغی