پرسش های متن
1- بیماری واگیر چیست ؟
بيماری هايی که می توانند از فردی به فرد ديگر منتقل شوند، بيماری های واگير ناميده می شوند.
2- عامل ایجاد بیماری واگیر چیست ؟
عامل ايجاد بيماری های واگير جاندارانی به نام ميکروب هستند
3- چرا به این عامل میکروب گفته می شود ؟
ديدن اکثر عوامل بيماری زا فقط با ميکروسکوپ امکان پذير است به اين علّت به آن ها ميکروب می گويند.
4- ميکروب سرماخوردگی از چه راهی وارد بدن ما می شود؟
از راه دهان - بینی و چشم
ايستگاه فکر
به تصوير نگاه کنيد. اين محيط چگونه سبب گسترش بيماری های واگير می شود؟

olomd13 1.jpg
این محیط ها محل رشد نمو و تجمع حشرات موذی مانند پشه و مگس و همچنین محل تغذیه
حیواناتی مانند گربه و سگ است که تمامی این جانوران می توانند ناقل بیماری ها و گسترش دهنده بیماری ها باشند .
5- به چه جانورانی ناقل بیماری می گویند ؟
بعضی ميکروب ها در بدن جانوران زندگی می کنند. به اين جانوران، ناقل بيماری می گويند.
6- موش و سگ ناقل چه بیماری هایی هستند ؟
موش ناقل بيماری طاعون و سگ ناقل بيماری هاری است.
7- آيا می توان جايی پيدا کردکه ميکروب نباشد؟
خیر
8-چرا فقط بعضی مواقع بيمار می شويم؟
چون سیستم دفاعی بدن ما همیشه در حال جنگ با میکروب ها است
9- میکروب ها برای این که مارا بیمار کنند باید از چند سد دفاعی عبور کنند نام ببرید ؟
ميکروب ها برای اين که ما را بيمار کنند بايد از دو سد دفاعی بدن عبور کنند.
1- سد خارجی : پوست مخاط بینی و راههای تنفسی
2- سد داخلی: گلبول های سفید خون
10 - اگر زخم يا خراشی در پوست ايجاد شود، چه اتّفاقی می افتد؟
میکروب ها می توانند از راه زخم یا خراش وارد بدن شوند ولی همچنان سد دوم یعنی گلبول های سفید با آن ها مبارزه خواهند کرد
11- گلبول بیگانه خوار چیست ؟
بعضی گلبول های سفيد به ميکروب ها حمله می کنند و آن ها را می خورند! به اين گلبول های سفيد بيگانه خوار نيز می گويند.
12- پاد تن چگونه تولید می شود و چه می کند ؟
بعضی گلبول های سفيد موادی به نام پادتن ترشح می کنند. پادتن ميکروب ها را غيرفعّال می کند.
گلبول های سفيد بيگانه خوار اين ميکروب های غيرفعّال را راحت تر می خورند
13- در روده ی ما باکتری هايی وجود دارند که ...1....می کنند. بعضی باکتری ها که...2..... زندگی می کنند، باکتری های زيان آور را از بين می برند.
1- ويتامين توليد
2- در پوست ما
14- در بعضی جاها فاضلاب را ...1.....تصفيه و بی ضرر می کنند و از آن برای آبياری ....2.....استفاده می کنند.
1- با باکتری های خاصی
2- درختان و فضاهای سبز
15- میکروب ها پس از عبور از سدهای دفاعی بدن چه می کنند ؟
ميکرو بهايی که موفّق شده اند از سدهای دفاعی بدن عبور کنند در جاهای متفاوت بدن ساکن می شوند
16 میکروب سل در کجا ساکن میشود ؟
در شش ها
17 – میکروب گلو درد چگونه به بدن آسیب می زند ؟
ميکروب گلودرد چرکی که در گلو قرار می گيرد، سمی ترشح می کند که با جريان خون به قلب می رود و به آن آسيب می رساند.
18 - بيماری ها، نشانه ها و علامت هايی دارند. بوی بد دهان، درد ماهيچه ها و سوزش ادرار نشانه های بعضی بيماری هاهستند.
شما چه نشانه های ديگری از بيماری ها می شناسيد
؟
تب – لرز – درد – سرگیجه – حالت تهوع – رنگ پریدگی
فرد بيمار در صورت داشتن چنين نشانه هايی چه کارهايی را بايد انجام دهد و چه کارهايی را نبايد انجام دهد؟
موارد بهداشتی را رعایت کند تا بیماری به فرد دیگری منتقل نشود
از مصرف خود سرانه دارو خود داری کند
سریع به پزشک مراجعه کند و تحت درمان قرار بگیرد
19 – چرا باید آنتی بیوتیک را بر اساس دستور پزشک مصرف کرد ؟
اگر پزشک برای بهبود بيماری شما آنتی بيوتيک تجويز کرده است، آن را در همان ساعت هايی که دکتر گفته است
و به همان تعداد بخوريد. اگر اين کار را نکنيد به باکتری ها فرصت می دهيد تا خود را در برابر آنتی بيوتيک مقاوم کنند
و در نتيجه دارو نتواند آن ها را از بين ببرد.
20 – چه چیز هایی مقاومت بدن را در برابر میکروب ها افزایش می دهد ؟
ورزش کردن و خوردن غذای کافی و متنوع مقاومت بدن را دربرابر ميکرو بها افزايش می دهد.
21- واکسن بدن را چگونه مقاوم می کند ؟
وقتی واکسن وارد بدن می شود، گلبو لهای سفيد عليه آن پادتن می سازند.
22- تفاوت سرما خوردگی و آنفولانزا را بنویسید ؟
سرماخوردگی با آنفلوآنزا فرق می کند. ويروس سرماخوردگی در سلول های بينی قرار می گيرد، در حالی که ويروس آنفلوآنزا در سلول های شُش ها ساکن می شود. آنفلوآنزا معمولاً همراه با تب، بدن درد و سرفه است.
23 – بیماری غیر واگیر چیست چند مثال بزنید ؟
بيماری های غيرواگير در اثر ميکروب ها به وجود نمی آيند. اين بيماری ها به سبب اختلال در کار دستگاه های بدن ايجاد می شوند.
نوع تغذيه در ايجاد بعضی از بيما ری های غيرواگير نقش دارد. مثلاً در صورتی که به اندازه ی لازم غذاهای کلسيم دار مصرف نکنيد،
ممکن است استخوان ها يتان نرم بمانند و با کم ترين ضربه شکسته شوند. افرادی که غذاهای پر نمک و سرخ شده با روغن فراوان
می خورند در معرض خطر بيماری فشار خون قرار دارند.
24- رفتار سالم چیست چند مورد از رفتار های سالم را بنویسید ؟
عوامل متعددی ما را بيمار می کنند امّا اين رفتارهای ما هستند که در حفظ سلامتی و يا از دست دادن سلامتی نقش زيادی دارند؛
مثلاً با کارهای ساده ای مانند مسواک زدن، نشکستن چيزهای سخت با دندان، خوردن غذاهای کلسيم دار و پروتئين دار می توانيم
دندان های سالمی داشته باشيم. همچنين درست نشستن، درست راه رفتن و انجام نرمش های مناسب از آسيب رسيدن به ستون مهره ها جلوگيری می کند