فعالیت های درس

1- در ترکیب های زیر موصوف وصفت و مضاف و مضاف الیه را مشخص کنید
میوه ی انسان – کردار نیکو – جور تبر – آتشگر گیتی – شاخ بی بر - مرد هیزم شکن

موصوف و صفت = کردار نیکو - شاخ بی بر - مرد هیزم شکن
مضاف و مضاف الیه = میوه ی انسان – جور تبر - آتشگر گیتی


2- در عبارت ها و مصراع های زیر ، شبه جمله را مشخص کنید

آوَخ که شدم هیزم
شبه جمله = آوَخ
ای میوه فروش هنر ، این دکه و بازار .
شبه جمله = ای میوه فروش هنر


3- در شعری که خواندید که نمونه آرایه ی شخصیت بخشی ، بیابید و آن را توضیح دهید .
خندید برو شعله = خندیدن عملی که انسان ها آنجام میدهند را به شاع به شعله نسبت داده است .


4- نقش دستوری کلمه های مشخص شده را بنویسید
دهقان چو تنور خود از اینه هیمه بیفروخت
نهاد = دهقان
مفعول = چو تنور
متمّم = هیمه
فعل = بیفروخت


املاء
1- کلمات ردیف اول را با کلمات ردیف دوم ترکیب کنید . کلمات جدید را در جدول بنویسید .
هیزم - نگون – آتش – دگر – میوه - بدین
گر – بار – فروش – شکن – گونه – سار

هیزم شکن نگون سار آتشگر
دگر بار میوه فروش بدین گونه
2- با توجه به واژگان زیر معنی مناسب را انتخاب کنید
الف ) ادبار ( روزگار ، تیره بختی )
ب) فرجام ( پایان ، انجام )

3- شش کلمه از درس که املاء آن ها برای شما مهم است بنویسید
این تمرین بر عهده خود دانش آموزان می باشد .

نگارش
1- دو بیت زیر را ، به نثر ساده بازنویسی کنید .
جز دانش و حکمت نبود میوه ی انسان .....ای میوه فروش هنر ، این دکه و بازار
انسان به جز دانش و حکمت هیچ ثمره ای از خود باقی نمی گذارد اگر واقعا از دانش و حکمت ی بر خوردار شده ایم در همین دنیا زمان ارائه آن به دیگران است

از گفته ی نا کرده و بیهوده چه حاصل ......کردار نکو کن ، که نه سودیست زگفتار
حرف و سخن خوبی که بگویید ولی عملی به آن نکند هیچ فایده ای برای انسان ندارد . تا می توانیم باید کار های شایسته انجام دهیم که در سخن بی عمل هیچ سودی نیست .


2-داستان این درس را به گونه ی دیگری در یک بند ، به پایان برسانید .
صدای ناله ی سپیدار به گوش شعله رسید .شعله به اوگفت چه شده
چرا ناراحتی ، چرا آه می کشی ؟ سپیدار گفت از این ظلم دلگیرم
آنهای همیشه از سایه ی من استفاده می کردند حالا نمی دانم چرا
به فکر نابودی من افتادند .

3- سرنوشت درختی را که به میز و نیمکت تبدیل شده ، از زبان خودش در پنج سطر بنویسید .
من درختی زیبا در جنگل بودم . درختان دیگری نیز همراه من بریده شده اند .
از سرنوشت آنها دیگر خبری ندارم . ابتدا خیلی ناراحت بودم اما اکنون که
به میز و نیمکت تبدیل شده ام و باعث می شوم که دانش آموزان راحت تر
درس بخوانند خوشحال هستم
. اگر به کاغذ هم تبدیل می شدم باز هم خوشحال بودم
ولی اگر مرا به مبلمان یا به دیگر وسایل تزینی تبدیل می کردند خوشحال نمی شدم .

کارگاه نویسندگی
باز سازی
هرگاه موضوعی قدیمی یا مطلبی از متون گذشته را با شاخ و برگ و شکل تازه تری بنویسیم .آن را باز سازی کرده ایم ، بازسازی وقایع و رویداد ها یکی از راه های تمرین و تقویّت نویسندگی است . می توان رویداد های کوچک را به صورت یک داستان کوتاه بازسازی کرد .


1- پایان داستان (( درخت علم )) را به دلخواه ، بازسازی کنید .

2- یکی از اتفاق های به یاد ماندنی کلاس خود را بنویسید .

3- داستان یک یک ماهی کوچک که در تور ماهی گیر گرفتار شده را طوری بنویسید که ماهی سر انجام ، ماهی گیر را دچار سر درد می کند .

4- فهم خودرا از ضرب المثل (( مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد ))، در یک بند بنویسید .
وقتی انسان تجربه تلخی داشته باشد و از آن تجربه آسیب دیده باشد در شرایطی مشابه آن تجربه ی قبلی قرار بگیرد خواهد ترسید حتی اگر تجربه ی جدید
هیچ ضرری به او نزند باز هم این ترس در وجود او خواهد بود .

مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان , پایه ششم ,ریاضی ششم , دروس ریاضی, درس ریاضی ,ریاضی ,ریاضی پایه ششم , ریاضی ششم دبستان,مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان ,پایه ششم , درس علوم تجربی,علوم ,علوم تجربی , علوم ششم ,علوم پایه ششم , علوم ششم دبستان ,مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان ,پایه ششم , درس کار وفناوری ,کار وفناوری ,کاروفناوری پایه ششم ,کاروفناوری ششم , کاروفناوری ششم دبستان ,مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان ,پایه ششم , درس فارسی,فارسی,زبان فارسی ,فارسی پایه ششم ,فارسی ششم , فارسی ششم دبستان ,مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان ,پایه ششم , درس اجتماعی,اجتماعی ,مطالعات اجتماعی,مطالعات ,اجتماعی پایه ششم ,اجتماعی ششم,اجتماعی ششم دبستان , مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان ,پایه ششم , درس قرآن,قرآن ,قرآن پایه ششم,قرآن ششم, مدرسه مجازی, دوره ی دبستان, دبستان , پایه ششم ,درس هدیه های آسمانی,هدیه ها ی آسمانی ,هدیه های آسمانی ششم, هدیه های آسمانی پایه ششم ,

پایان درس پانزدهم میوه ی هنر